Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 29 juni 2017

LECSO: Steunpunt LECSO in Noord-Nederland

Steunpunt LECSO in Noord-Nederland
Binnen de nieuwe koers van LECSO (zie bericht over regionale bijeenkomsten) krijgen de regio's een belangrijkere functie. In de laatste ALV is daar al een voorschot op genomen: regio’s zijn in feite aan zet! LECSO als expertisecentrum kan ondersteunen en expertise toevoegen en specifieke punten landelijk verder verwerken en via de Raden (PO-Raad, VO-Raad en MBO-Raad, dan wel overheden) aan de orde stellen. Een voorbeeld van deze werkwijze v
Lees verder

Expertmeeting zorg-onderwijs
Naast de ontwikkelingen, die we als LECSO samen met het NJI en de ministeries van OCW en VWS doorlopen om meer helderheid te krijgen in de relatie tussen onderwijs en zorg (hoe kunnen we zo simpel mogelijk zorggelden inzetten om zo passend mogelijke plekken voor leerlingen te maken), heeft ook de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) onlangs een expertmeeting georganiseerd over deze materie. Vanuit zorginstellingen (leden van de VGN), sch
Lees verder