Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 29 juni 2017

LECSO: Schakelen van School naar Werk en het vervolg: Ingeschakeld

Schakelen van School naar Werk en het vervolg: Ingeschakeld
Het afgelopen voorjaar zijn 7 regionale voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd “Schakelen van School naar Werk”.  Bijna 650 collega’s vanuit vso en pro bezochten deze bijeenkomsten. Staatssecretaris Jetta Klijnsma opende in Rotterdam de gehele reeks; een video opname van het interview met haar opende de overige 6 bijeenkomsten. In de bijlagen kunt u alle presentaties vinden:    •    De
Lees verder

Overeenstemming SLO en beheersingsdoelen in doelgroepenmodel (v)so
Bij het landelijk doelgroepenmodel worden in twee kijkwijzers de beheersingsdoelen van de verschillende niveaus in het (v)so aangegeven. SLO heeft hier de afgelopen tijd in meegekeken en zeer constructieve feedback op gegeven. In een vervolg na de zomervakantie zal ook het verband met Passende Perspectieven worden gemaakt. Deze nieuwe kijkwijzer komt op de website doelgroepenmodel.lecso.nl en zal ook weer in de nieuwsbrief worden gedeeld. We houd
Lees verder