Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 29 juni 2017

LECSO: Regionale bijeenkomsten over strategische agenda LECSO

Regionale bijeenkomsten over strategische agenda LECSO
LECSO organiseert na de zomer vier regionale bijeenkomsten over de door het bestuur vastgestelde koers en de invulling van de strategische agenda voor de komende jaren. Op deze bijeenkomsten willen wij onze leden informeren over LECSO Nieuwe Stijl: Kunnen de leden zich vinden in de geschetste koers? Welke beleidsthema’s achten zij nog meer relevant? Welke activiteiten zijn voor de leden van belang en op welke manier willen ze worden g
Lees verder

Aangesloten lidmaatschap voor vso-besturen van de VO-Raad
De VO-Raad had onlangs vso-besturen uitgenodigd, om te praten over de mogelijkheid om ‘aangesloten lid’ te worden van de VO-Raad. Dat is mogelijk geworden doordat de leerlingengroep van het speciaal onderwijs inmiddels wettelijk is ingedeeld in een so/po-deel en een vso/vo-deel (met bekostiging van de zware ondersteuning via de samenwerkingsverbanden po en vo). En er binnen de ontwikkelingen van ‘invlechting/doorontwikkeling&rsq
Lees verder