Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 26 juni 2017

LECSO: Reactie LECSO op 11e voortgangsrapportage: passend onderwijs gaat op papier vooruit

Reactie LECSO op 11e voortgangsrapportage: passend onderwijs gaat op papier vooruit
De staatssecretaris gaat in de nieuwste voortgangsrapportage (met negen bijlagen), vooral in op de positieve ontwikkelingen. De PO-Raad en LECSO herkennen de trends, maar plaatsen ook kanttekeningen bij al het goede nieuws. VereveningStaatssecretaris Dekker (Onderwijs) ziet geen aanleiding om in te grijpen in de landelijke verevening, de herverdeling van historisch ongelijk over het land verdeelde middelen. Tegelijkertijd ziet hij dat
Lees verder

Vragenlijst ervaringen van mensen met beperking op gebied van onderwijs
Mensen met een beperking hebben het recht zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. Net als ieder ander. Denk bijvoorbeeld aan wonen, werken en een opleiding volgen. Dit recht is vastgelegd in het VN-verdrag handicap, dat per 14 juli 2016 in Nederland geldt. Het College voor de Rechten van de Mens ziet erop toe dat de overheid dit verdrag naleeft. Daarom onderzoekt het College wat de ervaringen zijn van mensen met een beperking op het gebied
Lees verder