Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 9 juni 2017

LECSO: Prikkelarme schoolagenda 2017-18

Prikkelarme schoolagenda 2017-18
De stichting Doe Maar Zo! brengt ook dit jaar weer een prikelarme schoolagenda. Deze agenda is speciaal ontwikkeld voor scholieren met ernstige taal-, spraak- en leerproblemen (ESM) of taalontwikkelingsstoornissen (TOS). De agenda is zeer prikkelarm en hierdoor ook zeer geschikt voor scholieren die veel structuur nodig hebben. De agenda wordt niet alleen door genoemde scholieren gebruikt maar ook leerlingen in het reguliere onderwijs met dyslexie
Lees verder

Kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs
Het boek Kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs vraagt aandacht voor leerproblemen van leerlingen met een licht verstandelijke beperking in de klas. Met dit nieuwe boek willen de schrijvers het leerkrachten makkelijker maken om aan te sluiten bij de specifieke onderwijsbehoeften van deze kinderen. Handvatten voor een visieOm zich op een positieve manier te kunnen ontwikkelen hebben kinderen met een licht verstan
Lees verder