Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 9 juni 2017

LECSO: Ontwikkelingen Onderwijs en Zorg

Ontwikkelingen Onderwijs en Zorg
Op het terrein van de verbinding onderwijs en zorg zijn er de laatste tijd wat ontwikkelingen geweest. Bij twee regio-bijeenkomsten in Haarlem en Breda stond de volgende vraag centraal: ‘Hoe kunnen we zo goed mogelijk passende zorg toevoegen aan het onderwijs?' De eerste resultaten van die bijeenkomsten zijn samen met het NJI en met de ministeries van OCW en VWS geïnventariseerd. Hierna is er nog overleg geweest met zorgkantoren en zie
Lees verder

Doelgroepenmodel
Onlangs zijn er een aantal bijeenkomsten geweest met vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden over het binnen het speciaal onderwijs ontwikkelde doelgroepenmodel (is in alle regiobijeenkomsten aan de orde gesteld). Hierbij werd specifiek gekeken naar een mogelijke aansluiting van het doelgroepenmodel bij de categorie-bepaling in de verlening van Toelaatbaarheidsverklaringen. We hebben daarbij gezamenlijk een aantal modellen/methoden bekeken
Lees verder