Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 16 juni 2017

LECSO: Onderzoek welbevinden leerlingen bij verwijzing naar of terugverwijzing van so

Onderzoek welbevinden leerlingen bij verwijzing naar of terugverwijzing van so
Vanuit LECSO hebben we aan de Kennisrotonde de vraag gesteld in hoeverre de verwijzing van leerlingen naar het speciaal onderwijs en het terugverwijzen naar het regulier onderwijs effect heeft op het welbevinden van deze leerlingen? Helaas is er weinig of geen onderzoek beschikbaar dat hier uitsluitsel over kan geven. De conclusie van De Kennisrotonde luidt: 'De beleving van leerlingen wanneer zij overstappen van regulier onderwijs naar speciaal
Lees verder

Aandacht voor Speciaal Onderwijs bij Masters in Education Fontys Hogescholen
Tijdens de conferentie 10XBETER! op woensdag 7 juni te Tilburg toonden de tien genomineerden voor de Onderzoeksprijs 2017 de opbrengsten van hun onderzoeken aan geïnteresseerde beroepsgenoten. Na een zorgvuldige procedure waren de tien studenten geselecteerd uit een duizendtal afstudeerders voor een masteropleiding. Drie onderzoeken hadden een directe link met ons werkveld. Stefan de Crom boog zich over de vraag hoe ambulant begeleiders bet
Lees verder