Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 9 juni 2017

LECSO: Nieuw onderzoeksprogramma ‘Gedrag en (passend) onderwijs’

Nieuw onderzoeksprogramma 'Gedrag en (passend) onderwijs'
Het NRO stelt subsidie beschikbaar voor praktijkgericht onderzoek en reviews naar ‘gedrag en (passend) onderwijs’. Leraren, in primair en voortgezet onderwijs, vinden passend onderwijs vaak een belasting. Vooral de omgang met en aanpak van leerlingen met probleemgedrag vinden zij moeilijk. Volgens praktijkdeskundigen zou dit vraagstuk vanuit vier perspectieven nader moeten worden onderzocht:     Het perspectief van
Lees verder

Gedragslijn Regionale samenwerking in de overstap naar het mbo
De PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VNG en Ingrado tekenden op 29 mei 2017 een convenant met een gedragslijn rond de kwetsbare overstap van leerlingen van het v(s)o naar het mbo. Op die manier maken zij zich sterk voor een ketengerichte aanpak om iedere jongere een kansrijke onderwijsroute te bieden. Wie zijn er geholpen met de afspraken in deze gedragslijn? Ieder jaar stappen ruim 150.000 jongeren over van het voortgezet (speciaa
Lees verder