Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 29 juni 2017

LECSO: Kennis en onderzoek

Kennis en onderzoek
Het speciale onderzoeksdomein ‘gedrag’ bij het NRO is inmiddels gestart. De eerste call is uitgeschreven en er kunnen voorstellen worden gedaan voor onderzoek door onderzoekers, samen met scholen. Daarnaast heeft LECSO samen met onderzoeksconsortium Pi7 een plan gemaakt voor ‘kennisbenutting’. Via allerlei activiteiten willen we proberen om resultaten van onderzoek zo goed mogelijk bruikbaar te maken voor de scholen. Het
Lees verder

Medisch Kindzorg Systeem
Relevant voor scholen met chronisch zieke kinderen is de ontwikkeling van het Medisch Kindzorg Systeem (MKS), vanuit de Stichting Kind en Ziekenhuis. Samen met veel partners uit de zorg, is dit systeem ontwikkeld, waarbij het gaat om de logische overgangen tussen ziekenhuis en thuis op alle terreinen van ontwikkeling (zorg, onderwijs, begeleiding, ouderondersteuning etc.). Het gaat om een behandelscan, handreikingen, opleiding, een app, handige
Lees verder