Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 9 juni 2017

LECSO: Invlechting en ‘aangesloten lidmaatschap’ van de VO Raad

Invlechting en 'aangesloten lidmaatschap' van de VO Raad
De ontwikkelingen rond ‘invlechting’ gaan, zoals we eerder meldden, nu aan de hand van het verzamelen van voorbeelden in het land, van ‘good practices’ en van in de praktijk gevoelde knelpunten. Pas daarna zal er bezien worden, of er wetswijziging noodzakelijk is. In dat kader zijn er nu een tweetal Handreikingen uitgebracht (1e Handreiking juni 2016, 2e Handreiking Februari 2017), zijn er aantal landelijke bijeenkomsten
Lees verder

Tripartiete akkoord
Vanuit de begeleidingscommissie voor het Tripartiete akkoord bestaat de indruk, dat op het moment van aflopen van dit akkoord (31 juli 2017) er nog niet in alle regio’s sprake is van goede en sluitende afspraken over personeel en expertise. In veel regio’s is dat overigens wel het geval! De commissie heeft aan de besturen (Raden, Bonden, OCW) een voorstel gedaan, om met name in de slotfase nog eens kritisch te kijken naar de afsprake
Lees verder