Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 23 juni 2017

LECSO: Inspiratiemiddag Bazen Verbazen - de Grote Finale

Inspiratiemiddag Bazen Verbazen - de Grote Finale
Maas theater en dans werkte afgelopen anderhalf jaar samen met Diversion, CNV Jongeren en VNO-NCW aan een landelijk cultuureducatieproject Bazen Verbazen. Een project om leerlingen van praktijkscholen en uit het speciaal onderwijs zichzelf te laten ontwikkelen en empoweren via kunst- en cultuureducatie. Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt kregen tools aangereikt om zichzelf op een nieuwe, creatieve manier te presenteren aan potentiele we
Lees verder

UITNODIGING "Bazen Verbazen - De Grote Finale".
Het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) heeft ons gevraagd onderstaande uitnodging onder de aandacht van alle (V)So schoen te brengen: 26 juni 2017, 13:00 uur tot 17:00 uur, Maaspodium, Rotterdam Maandag 26 juni vindt een inspiratiemiddag plaats over cultuureducatie in het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. We nodigen jou graag uit om hierbij aanwezig te zijn. Maas theater en dans werkte afge
Lees verder