Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 9 juni 2017

LECSO: Ict-voorziening vroegtijdig aanmelden mbo op de tekentafel

Ict-voorziening vroegtijdig aanmelden mbo op de tekentafel
Een stuurgroep en een projectgroep van de VO-raad, MBO Raad, PO-raad, VNG, Ingrado, saMBO-ICT en het ministerie van OCW zetten de eerste oriënterende stappen naar een ict-informatiesysteem dat nodig is om de wet 'vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs' te vertalen naar de praktijk. Het systeem moet een voorziening worden gebaseerd op de wensen van het onderwijsveld zelf.V(s)o-scholen moeten door de wet aangeven
Lees verder

Voorlichtingsbijeenkomst Wet vroegtijdige aanmelding voor en toelatingsrecht tot het mbo
Kan een kaderleerling worden geweigerd voor een mbo 4-opleiding? Geldt de aanmelddatum ook voor leerlingen vanuit pro en vso? Hoe wijzigt de doorstroomregeling? Op deze en meer vragen krijgt u tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten antwoord. Op 1 augustus 2017 treedt de Wet vroegtijdige aanmelding voor en toelatingsrecht tot het mbo in werking. Mentoren, decanen of beleidsmakers vanuit mbo, vmbo, vso, vavo en pro hebben direct te maken met de ui
Lees verder