Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 9 juni 2017

LECSO: Hoe Integratiemodel en KSO elkaar versterken

Hoe Integratiemodel en KSO elkaar versterken
Dagelijks krijgt Henk Fibbe, van het Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling kinderen en jongeren in Haarlem te maken met vragen over de pedagogische aanpak op scholen. Vaak komt hij daarbij situaties tegen die vragen om een gerichte aanpak. Op reguliere scholen voor basis en voortgezet onderwijs, maar ook op scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Om die problemen aan te pakken maakt hij gebruik van het door hemzelf ontwikkelde Integrat
Lees verder

Jaarcongres LVB
In de afgelopen jaren is de problematiek van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en gedragsproblematiek scherper in beeld gekomen. Er zijn ongeveer 2,2 miljoen Nederlanders met zwakbegaafdheid (IQ tussen de 70 en 85). Wanneer er ernstige problemen zijn met sociale redzaamheid worden zij soms licht verstandelijk beperkt genoemd. Daarnaast is de problematiek van deze groep steeds complexer geworden. Die pr
Lees verder