Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 9 juni 2017

LECSO: Fusietoets

Fusietoets
Nog steeds hebben we ook binnen het speciaal onderwijs te maken met de regelingen vanuit de Fusietoets als er sprake is van intensieve samenwerking in de regio (bijvoorbeeld vanuit krimp, nieuw regionaal beleid of anderszins). Op dit moment staan er binnen de regelingen van deze Fusietoets een aantal ‘toetscriteria’, die zeker voor het speciaal onderwijs niet relevant zijn en heel lastig om te kunnen komen tot goede nieuwe verbindinge
Lees verder

Maatwerk-bijeenkomsten
Op dit moment worden er in de verschillende regio’s bijeenkomsten georganiseerd door PO-Raad/VO Raad, LECSO en NJI over allerlei maatwerkmogelijkheden binnen het onderwijs. Tijdens deze bijeenkomsten worden er voorbeelden getoond, wettelijke regelingen toegelicht en gesprekstafels georganiseerd om elkaar te ondersteunen bij het vinden van de beste vormen voor kinderen/jongeren. Een greep uit de onderwerpen, die tijdens zo’n gesprekst
Lees verder