Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 9 juni 2017

LECSO: Extra aandacht voor beschut werk

Extra aandacht voor beschut werk
Het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid start eind augustus de campagne Beschut aan de bak, over alle ins en outs van beschut werk. Centraal in de campagne staat de website: www.beschutaandebak.nl Vanaf eind augustus gaat deze website live. Hier vindt u alles over de mogelijkheden van beschut werken. Ook staat daar informatie hoe je een kandidaat kunt helpen om zelf een adviesaanvraag te doen bij UWV. Op de website kunt u posters
Lees verder

Evaluatie nieuwe onderzoekskader
Op 9 juni 2017 evalueerden een aantal bestuurders van (v)so-scholen en afgevaardigden van de inspectie hun ervaringen  met het nieuwe onderzoekskader van de inspectie dat op 1 augustus 2017 van kracht zal worden.  Deze bestuurders hadden het afgelopen jaar deelgenomen aan een pilot met het nieuwe, bestuursgerichte toezicht. De ervaringen zijn vastgelegd in het rapport Naar vernieuwd toezicht, dat als bijlage is bijgevoegd. Ook het versl
Lees verder