Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 14 juni 2017

LECSO: Communicatieplatform en centrale vindplaats van digitaal lesmateriaal voor EMB

Communicatieplatform en centrale vindplaats van digitaal lesmateriaal voor EMB
Tijdens enkele bijeenkomsten in 2016 heeft een afvaardiging vanuit het onderwijs aan EMB-leerlingen samen met LECSO en Kennisnet stappen gezet n.a.v. een versnellingsvraag voor leerlingen en betrokkenen in leerroute 1 (leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd tussen 0 en 2 jaar, IQ tussen 0-20). Het resultaat van de versnellingsvraag is een centrale vindplaats van digitaal lesmateriaal voor EMB, dat aansluit bij de bestaande leerlijnen (Plancius)
Lees verder

EMB: Versnellingsvraag leidt tot wikiwijs-pagina
De roep om het ontwikkelen en delen van digitaal lesmateriaal voor het onderwijs aan kinderen met ernstige meervoudige beperkingen (emb) heeft geleid tot een centrale online vindplaats én de oprichting van een communicatieplatform. In het bijgevoegde filmpje vertellen leerkrachten over het belang van digitale leermiddelen en hoe de versnellingsvraag geholpen heeft bij het ontwikkelen daarvan. Het materiaal dat op school gebruikt kan worde
Lees verder