Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 6 juni 2017

KPC Groep: Samenwerking Increatie en KPC Groep

Samenwerking Increatie en KPC Groep
In het onderwijs is een grote behoefte aan een instrument dat leraren en mentoren in staat stelt de verworven competenties en vaardigheden van leerlingen te volgen. Zonder dat dit leidt tot extra werklast. Studietracker biedt hiervoor effectieve oplossingen.
Lees verder

Onderzoekskader Inspectie: hoe bepaal je schoolambities in PO?
Sinds 1 februari 2016 beoordeelt de Inspectie de tussenresultaten van scholen in het primair onderwijs niet meer. In het nieuwe onderzoekskader dat per 1 augustus 2017 in werking treedt, worden de doelen die de school zelf stelt richtinggevend.
Lees verder

Zicht krijgen op cruciale leermomenten in PO
Leerlijnen zijn de basis van het onderwijsaanbod. Zij bevatten per taal- of rekendomein een groot aantal tussendoelen. Een veelvoorkomend probleem is dat leerkrachten door de ellenlange doelenlijsten vaak door de bomen het bos niet meer zien.
Lees verder