Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 19 juni 2017

Kamerstukken OCW: Kamerbrief Beantwoording verzoek Commissie OCW over zomerreisproduct stagelopende studenten

Kamerbrief Beantwoording verzoek Commissie OCW over zomerreisproduct stagelopende studenten
Minister Bussemaker (OCW) biedt de Tweede Kamer de reactie aan op het verzoek om een zomerreisproduct voor studenten die in de zomer stage lopen.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op toezegging verkenning benoeming- schorsing en ontslaggronden publieke mediasector
Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Eerste Kamer een reactie op de toezegging tot verkenning van de benoeming- schorsing- en ontslaggronden in de publieke mediasector. Dezelfde brief is naar de Tweede Kamer gestuurd.
Lees verder

Antwoorden op vragen over het Jaarverslag 2016
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen over het Jaarverslag 2016. De vragen zijn op de V100-Bijeenkomst van 22 mei 2017 gesteld door ervaringsdeskundigen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat ruim 300 studenten de Hogeschool Rotterdam hebben verlaten vanwege openstaande collegeschulden
Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt Kamervragen van het lid Futselaar (SP) van uw Kamer over het bericht dat 'de Nationale ombudsman de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) op de vingers heeft getikt over schulden van studenten'.
Lees verder

Kamerbrief met aanbieding onderzoeksrapport ontwikkeling afdracht leenrechtvergoedingen
Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer een onderzoeksrapport over ontwikkelingen in de uitleningen bij openbare bibliotheken en de daarmee samenhangende afdracht van leenrechtvergoedingen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht studenten weg vanwege collegegeldschuld
Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt Kamervragen van het lid Van der Molen (CDA) over het bericht 'studenten weg vanwege collegegeldschuld'.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op verzoek van het lid Beckerman om brief over banden Shell en Rotterdam School of Management
Minister Bussemaker (OCW) reageert op het verzoek van het Kamerlid Beckerman om een brief over banden tussen Shell en de Rotterdam School of Management.
Lees verder

Kamerbrief over de voortgang herziening van het curriculum van het funderend onderwijs
Staatssecretaris Dekker (OCW) laat de Tweede Kamer weten dat zij voor het zomerreces worden geïnformeerd over de voortgang van de integrale curriculumherziening voor het funderend onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief over online uitgesteld kijken via NPO Gemist
Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer een brief over de beeldkwaliteit van online uitgesteld kijken via NPO Gemist.
Lees verder

Kamerbrief over programmeringsstatuut Nederlandse Publieke Omroep
Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van het programmeringsstatuut van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.
Lees verder