Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 5 juni 2017

Kamerstukken OCW: Kamerbrief over Paasviering op de scholen van Lucas Onderwijs

Kamerbrief over Paasviering op de scholen van Lucas Onderwijs
Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de berichtgeving in de media over hoe op de scholen van Lucas Onderwijs het paasfeest wordt gevierd. Het Kamerlid De Graaf (PVV) heeft gevraagd om een reactie.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht dat RK-scholen paasviering aanpassen
Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt de vragen van de Kamerleden De Graaf, Beertema en Wilders (allen PVV) over het bericht dat rooms-katholieke scholen paasviering aanpassen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht Christelijke scholen zwakken paasviering af
Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt de vragen van Kamerleden Becker en Azmani (beiden VVD) over het bericht dat Christelijke scholen paasviering afzwakken.
Lees verder

Kamerbrief met Verslag van de Informele Raad voor Concurrentievermogen
Staatssecretaris Dekker (OCW) biedt het Verslag van de Informele Raad voor Concurrentievermogen van 3 mei 2017 aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Aanbiedingsbrief Jaarverslag Erfgoedinspectie 2015-2016
Minister Bussemaker (OCW) biedt het jaarverslag Erfgoedinspectie 2015-2016 aan de Tweede Kamer. Eenzelfde brief is verstuurd naar de Eerste Kamer.
Lees verder

Kamerbrief over Kabinetsreactie op rapporten 'Kinderrechtenmonitor 2016' en 'Als je het ons vraagt
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op de rapporten 'Kinderrechtenmonitor 2016' en 'Als je het ons vraagt - De Kinderombudsman op Kinderrechtentour'.
Lees verder

Memorie van antwoord bij wetsvoorstel vereenvoudiging samenwerkingsscholen
Staatssecretaris Dekker (OCW) reageert op een verzoek van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met de vereenvoudiging van de vorming van samenwerkingsscholen (Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool).
Lees verder

Aanbieding memorie van antwoord bij wetsvoorstel vereenvoudiging samenwerkingsscholen
Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Eerste Kamer de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met de vereenvoudiging van de vorming van samenwerkingsscholen (Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool).
Lees verder

Kamerbrief met reactie op BIT-advies Programma Lerarenregister voor Krachtig Leraarschap
Staatssecretaris Dekker (OCW) geeft zijn reactie op het Programma Lerarenregister voor Krachtig Leraarschap van het Bureau ICT toetsing (BIT).
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over frictiekostenregeling voor regionale publieke media-instellingen
Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt vragen van de PVV-fractie in de Eerste Kamer over de frictiekostenregeling voor de regionale publieke media-instellingen.
Lees verder