Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 26 juni 2017

Kamerstukken OCW: Kamerbrief over kwaliteitsborging van bestuur en het intern toezicht

Kamerbrief over kwaliteitsborging van bestuur en het intern toezicht
Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Eerste Kamer een brief over de kwaliteitsborging van bestuur en het intern toezicht.
Lees verder

Kamerbrief over effecten controversieel verklaren wetsvoorstel en de nota wijziging met betrekking tot passend onderwijs en de invoering van het lerarenregister
Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over deeffecten van het controversieel verklaren van het wetsvoorstel en de nota wijziging met betrekking tot passend onderwijs en de invoering van het lerarenregister.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over eerste suppletoire begroting 2017 OCW
Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over de wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota).
Lees verder

Kamerbrief over beloning van leraren in het primair onderwijs
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) sturen een brief naar de Tweede Kamer met een nadere duiding aan het verschil in beloning van leraren in het primair en voortgezet onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief over lerarentekort in het primair onderwijs
Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt een brief over het lerarentekort in het primair onderwijs aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Kamerbrief over Balans van de Wetenschap
Minister Schippers, staatssecretaris Dekker (OCW) en minister Kamp (EZ) bieden een brief over Balans van de Wetenschap aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht dat lerarentekort in de Randstad leidt tot jacht op docent in spe
Minister Schippers en staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoorden de vragen van het Kamerlid Kwint (SP) over het bericht dat het lerarentekort in de Randstad leidt tot jacht op docenten in spe.
Lees verder

Aanbieding vernieuwde onderzoekskaders Inspectie van het Onderwijs
Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de vernieuwde onderzoekskaders van de Inspectie van het Onderwijs en de verslagen van de bestuurlijke overleggen waarin deze kaders besproken zijn met stakeholders.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat scholen stoppen met schoolzwemmen
Antwoorden van staatssecretaris Dekker (OCW) op de vragen van de leden Kwint en van Nispen (beiden SP) over het bericht dat scholen stoppen met schoolzwemmen.
Lees verder

Kamerbrief over voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020
Minister Kamp (EZ), Minister Bussemaker (OCW), Minister Asscher (SZW) en Staatssecretaris Dekker (OCW) informeren de Tweede Kamer over de voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020.
Lees verder