Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 2 juni 2017

Kamerstukken OCW: Kamerbrief over niettraceerbare gelden in het onderwijs

Kamerbrief over niettraceerbare gelden in het onderwijs
Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer een reactie op het bericht over niettraceerbare gelden in het onderwijs.
Lees verder

Uitstel afschrift beantwoording AWN, STIMON en LWAOW
Uitstelbrief van minister Bussemaker (OCW) aan Tweede Kamer over een afschrift van de beantwoording op de brief van AWN-STIMON en LWAOW.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht helft van de Vlaamse promovendi kampt met psychische gezondheidsproblemen
Antwoorden van minister Bussemaker (OCW) op de vragen van het lid Futselaar (SP) over het bericht dat de helft van de Vlaamse promovendi kampt met psychische gezondheidsklachten.
Lees verder

Aanbiedingsbrief tweede monitorrapportage studievoorschot
Minister Bussemaker (OCW) biedt de tweede monitorrapportage studievoorschot aan de Tweede Kamer. Eenzelfde brief is verstuurd naar de Eerste Kamer.
Lees verder

Kamerbrief aanpak jeugdwerkloosheid
Minister Asscher (SZW) en minister Bussemaker (OCW) informeren de Tweede Kamer over aanpak jeugdwerkloosheid.
Lees verder

Advies Raad van State voorstel wetswijziging onverwijswetten inzake technische aanpassingen passend onderwijs
Advies over voorstel wetswijziging onverwijswetten inzake technische aanpassingen passend onderwijs.
Lees verder

Nader rapport voorstel wetswijziging onverwijswetten inzake technische aanpassingen passend onderwijs
Nader rapport over het voorstel van wet inzake wijziging van enige onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele technische aanpassingen met beperkte beleidsmatige gevolgen en enkele technische wijzigingen met betrekking tot de bekostiging van passend onderwijs.
Lees verder

Voorstel van wet wijziging onverwijswetten inzake technische aanpassingen passend onderwijs
Voorstel van wet wijziging onverwijswetten inzake technische aanpassingen passend onderwijs
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Van taalachterstand naar taalenthousiasme'
Antwoorden van minister Bussemaker (OCW) op de vragen van het lid Bisschop (SGP) en de leden Rog en Van der Molen (beiden CDA) over het bericht 'Van taalachterstand naar taalenthousiasme'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht over het bericht dat schoolbesturen van basisscholen de gasrekening betalen uit de salarispot van leraren
Antwoorden van minister Bussemaker (OCW) op de vragen van het lid Kwint (SP) over het bericht dat schoolbesturen van basisscholen de gasrekening betalen uit de salarispot van leraren.
Lees verder