Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 23 juni 2017

Kamerstukken OCW: Beantwoording Kamervragen over de stijging van het aantal naaktfoto's van jongeren

Beantwoording Kamervragen over de stijging van het aantal naaktfoto's van jongeren
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) beantwoorden vragen van het Kamerlid Kuiken (PvdA) over de stijging van het aantal naaktfoto's en filmpjes van jongeren.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over afstoten lerarenopleidingen door InHolland
Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Kwint (SP) over het bericht dat InHolland lerarenopleidingen afstoot en gaat doorverwijzen naar de Hogeschool van Amsterdam.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de plannen van de Rijksuniversiteit Groningen voor een campus in Yantai, China
Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Paul van Meenen (D66) over de plannen van de Rijksuniversiteit Groningen voor een campus in Yantai, China.
Lees verder

Kamerbrief elfde voortgangsrapportage passend onderwijs
Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de Elfde voortgangsrapportage passend onderwijs.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de Sint Maartenschool in Ubbergen
Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Meenen (D66) over de Sint Maartenschool in Ubbergen.
Lees verder

Kamerbrief met verslag OJCS-Raad 22 en 23 mei 2017
Minister Bussemaker (OCW) biedt het verslag OJCS-Raad 22 en 23 mei 2017 aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Kamerbrief over regionale samenwerking mbo en gemeenten voor jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte
Minister Bussemaker (OCW) stuurt een brief naar de Tweede Kamer over haar voornemen om de aansluiting van mbo-instellingen bij het overleg tussen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor het voortgezet onderwijs (bestaande uit vo en vso-scholen) en gemeenten bij wet te regelen.
Lees verder

Beantwoording vragen en opmerkingen over Besluit wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES
Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de beantwoording van vragen en opmerkingen over het schriftelijk overleg van het besluit tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband met de herijking van de bekwaamheidseisen voor leraren en docenten.
Lees verder

Kamerbrief over ontwikkelingen rond Stichting Islamitisch Onderwijs
Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rond Stichting Islamitisch Onderwijs
Lees verder

kamerbrief over kwaliteitsborging bestuur en intern toezicht
Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer het afschrift van de brief die zij aan de Eerste Kamer heeft gestuurd. De brief gaat over de kwaliteitsborging van bestuur en het intern toezicht.
Lees verder