Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 15 juni 2017

Kamerstukken OCW: Beantwoording Kamervragen over zorgen om privacy en informatiebeveiliging in het onderwijs

Beantwoording Kamervragen over zorgen om privacy en informatiebeveiliging in het onderwijs
Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Becker (VVD) over zorgen om privacy en informatiebeveiliging in het onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief over het kleuteronderwijs
Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt zijn reactie aan de Tweede Kamer op een brief van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) Amsterdam over het kleuteronderwijs.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht dat studenten die twee opleidingen volgen geen twee diploma's ontvangen
Minister Bussemaker beantwoordt de vragen van het Kamerlid Futselaar (SP) over het bericht dat er studenten zijn die twee opleidingen volgen, maar geen twee diploma's ontvangen.
Lees verder

Kamerbrief met actieplan Taskforce Internationaal Onderwijs
Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer het actieplan 'Voorbereid op de toekomst' van de Taskforce Internationaal Onderwijs.
Lees verder

Aanbieding besluit wijziging van diverse uitvoeringsbesluiten betreft VO deeleindexamens vmbo
Staatssecretaris Dekker (OCW) biedt de wijziging van diverse uitvoeringsbesluiten betreft het voortgezet onderwijs met betrekking tot deeleindexamens vmbo aan de Tweede Kamer. Eenzelfde brief is ook verstuurd aan de Eerste Kamer.
Lees verder

Wetsvoorstel pseudonimisering leerlinggegevens
Voorstel van wet tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer ten behoeve van het bieden van voorzieningen in het kader van het onderwijs en de begeleiding van onderwijsdeelnemers.
Lees verder

Nader rapport bij wetsvoorstel pseudonimisering leerlinggegevens
Minister Bussemaker (OCW) laat het wetsvoorstel dat de pseudonimisering van leerlinggegevens regelt naar de Tweede Kamer sturen. De volledige titel van het wetsvoorstel is: voorstel van wet tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer ten behoeve van het bieden van voorzieningen in het kader van het onderwijs en de begeleiding van onderwijsdeelnemers.
Lees verder

Advies Raad van State over wetsvoorstel pseudonimisering leerlinggegevens
Advies van de Raad van State over het voorstel van wet tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer ten behoeve van het bieden van voorzieningen in het kader van het onderwijs en de begeleiding van onderwijsdeelnemers.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over ontgroeningsrituelen bij studentenverenigingen
Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van den Hul (PvdA) over ontgroeningsrituelen bij studentenverenigingen.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op brief over verkenning benoeming-, schorsing en ontslaggronden publieke mediasector
Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt een reactie aan de Eerste Kamer op brief over verkenning benoeming-, schorsing en ontslaggronden publieke mediasector.
Lees verder