Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 6 juni 2017

Kamerstukken OCW: Beantwoording Kamervragen schriftelijk overleg over de effecten van het volgrecht

Beantwoording Kamervragen schriftelijk overleg over de effecten van het volgrecht
Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt Kamervragen van de leden van de D66-fractie over haar brief van 25 november 2016. Deze brief ging over de effecten van het volgrecht.
Lees verder

Reactie op het schriftelijk overleg volgrecht van kunstvoorwerpen
Minister Bussemaker (OCW) geeft een reactie op vragen en opmerkingen over de brief van de minister van 25 november 2016 over de effecten van het zogenoemde volgrecht.
Lees verder

Kamerbrief werkprogramma en jaarverslag Rathenau Instituut
Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt het jaarverslag 2016 en het werkprogramma 2017-2018 van het Rathenau Instituut aan de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.
Lees verder

Aanbiedingsbrief beantwoording met lijst van vragen verantwoordingsonderzoek van de ARK 2016
Minister Bussemaker (OCW) biedt de antwoorden aan op de lijst van vragen over het verantwoordingsonderzoek van de Algemene Reken Kamer 2016.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij de antwoorden op de Kamervragen over de Slotwet 2016
Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt de Kamervragen over de slotwet 2016.
Lees verder

Antwoorden op vragen op de Slotwet 2016
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij antwoorden over Departementaal jaarverslag (DJV) 2016 van OCW
Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen over het Departementaal jaarverslag (DJV) 2016 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Lees verder

Antwoorden op de Kamervragen over het Departementaal jaarverslag (DJV) 2016 van OCW
Antwoorden op de Kamervragen over het Departementaal jaarverslag (DJV) 2016 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Lees verder

Kamerbrief met aanbieding beantwoording vragen over de Staat van het Onderwijs 2015-2016
Minister Bussemaker (OCW) biedt de antwoorden op de vragenlijst aan over de Staat van het Onderwijs 2015-2016.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over exploitatie lerarentekort
Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Kwint (SP) over het bericht dat het uitzendbureau Maandag het lerarentekort commercieel probeert te exploiteren.
Lees verder