Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 27 juni 2017

Kamerstukken OCW: Aanbieding nadere memorie van antwoord wetsvoorstel vereenvoudiging samenwerkingsschool

Aanbieding nadere memorie van antwoord wetsvoorstel vereenvoudiging samenwerkingsschool
Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Eerste Kamer de nadere memorie van antwoord over het voorstel van wet tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met de vereenvoudiging van de vorming van samenwerkingsscholen (Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool).
Lees verder

Nadere memorie van antwoord wetsvoorstel vereenvoudiging samenwerkingsschool
Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt aanvullende vragen van de Eerste Kamer over het voorstel van wet tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met de vereenvoudiging van de vorming van samenwerkingsscholen (Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool).
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over archeologische topvondsten
Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt vragen van de Kamerleden Kwints en Beckerman (SP) over archeologische topvondsten.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over archeologische topvondsten
Lees verder

Kamerbrief over uitstel evaluatie NWO
Staatssecretaris Dekker (OCW) schrijft de Tweede Kamer dat de evaluatie van NWO verschuift naar 2020.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'NPO wil zendtijd Argos en Reporter halveren'
Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Ellemeet (GroenLinks) over het bericht dat de NPO de zendtijd van Argos en Reporter wil halveren.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat er een halvering van de zendtijd dreigt voor onderzoeksprogramma's
Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Kwint(SP) over het bericht dat er een halvering van de zendtijd dreigt voor onderzoeksprogramma's.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de kwaliteit van lokale media
Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Van Raak en Kwint (beiden SP) over de kwaliteit van lokale media.
Lees verder

Kamerbrief over stand van zaken samenwerking ROC Leiden en ID College
Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken samenwerking ROC Leiden en ID College.
Lees verder

Kamerbrief over kwaliteitszorg in de monumentenzorg.
Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over kwaliteitszorg in de monumentenzorg.
Lees verder