Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 14 juni 2017

Joost Kentson draagt stokje over bij de Onderwijscoöperatie

Nieuwsbrief Special - 14 juni 2017
Joost Kentson draagt stokje over bij de Onderwijscoöperatie
Joost Kentson legt per 1 augustus 2017 zijn functie als voorzitter van de Onderwijscoöperatie neer. Kentson werd als eerst gekozen Leraar van het Jaar (1999) de eerste voorzitter van de in 2011 opgerichte Onderwijscoöperatie, de vertegenwoordiger van de beroepsgroep. Na bijna zes jaar gaat hij zich op andere thema's binnen het onderwijs richten en draagt hij het voorzittersstokje over aan een leraar. De werving voor zijn opvolger gaat binnenkort van start.

De Onderwijscoöperatie, een samenwerkingsverband van lerarenorganisaties (bonden en vakverenigingen), is onder de leiding van Kentson voortvarend van start gegaan. Onder het motto van, voor en door de leraar is een agenda opgesteld rond versterking van de positie en beroepskwaliteit van de leraar. In de afgelopen zes jaar is er veel bereikt. Het lerarenregister kent inmiddels een wettelijke basis, dankzij het LerarenOntwikkelFonds zijn leraren zelf met verbeterplannen voor hun onderwijs aan de slag, zijn er nieuwe bekwaamheidseisen opgesteld, is het videoplatform Leraar24 uitgegroeid tot een digitale schatkist voor lessituaties (maandelijks 100.000 bezoekers), delen op het jaarlijkse Lerarencongres ruim 1.500 leraren hun kennis en kunde met elkaar en de Leraar van het Jaar verkiezing heeft sinds die allereerste editie in 1999 tientallen leraren een nationaal podium geboden om hun ideeën rond goed onderwijs uit te dragen. Zo'n 250 leraren zijn in de uitvoering van de agenda van de Onderwijscoöperatie actief betrokken.

Thema's zoals het lerarenregister, het curriculum en de bekwaamheidseisen waarover binnen de beroepsgroep verschillend gedacht wordt, heeft Kentson altijd geprobeerd te sturen en te verbinden vanuit het belang van die beroepsgroep. 'Vanuit vertrouwen verbinden' was daarbij zijn persoonlijke drijfveer. Dat deed hij samen met de partijen die in gezamenlijkheid de Onderwijscoöperatie hebben opgericht en daar verantwoordelijkheid voor willen dragen.

Joost Kentson: "Het beste onderwijs is het fundament van onze samenleving. Dat vraagt om vertrouwen in, verantwoordelijkheid voor en verantwoording door de beroepsgroep leraren. Daar is niet alleen een opvatting over nodig, maar vooral de gedrevenheid er hard aan te werken, te blijven zoeken naar de verbinding tussen alle betrokkenen en het zo te regelen dat leerlingen krijgen waar zij maar één keer in hun leven recht op hebben."

De Onderwijscoöperatie is Joost Kentson veel dank verschuldigd. Kentson verlaat de Onderwijscoöperatie op de dag dat de wet Beroep Leraar en het Lerarenregister in werking treedt: 1 augustus 2017. Die datum vormt een mijlpaal voor de beroepsgroep – op deze dag krijgen leraren meer zeggenschap over hun beroep – en daarmee voor Kentson een natuurlijk moment om afscheid te nemen. Op de eerste dag van het Lerarencongres (6 oktober 2017) wordt daar met leraren bij stilgestaan.

De nieuwe voorzitter van de Onderwijscoöperatie zal zelf werkzaam zijn als leraar. De vacature wordt binnenkort op onderwijscooperatie.nl gepubliceerd.
 
Copyright © 2017 Onderwijscoöperatie, Alle rechten voorbehouden.

Onderwijscoöperatie
Arthur van Schendelstraat 600
Utrecht, UTRECHT 3511 MJ
Netherlands

Add us to your address book


Wil je de mailinglijst instellingen aanpassen?
Wijzig hier je instellingen of schrijf je uit voor deze nieuwsbrief