Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 22 juni 2017

HU: Portefeuilleverdeling en nevenfuncties College van Bestuur

Portefeuilleverdeling en nevenfuncties College van Bestuur
Per 1 september 2015 is de samenstelling van het College van Bestuur veranderd. Jan Bogerd is benoemd tot voorzitter waardoor er een vacature 'lid CvB' is ontstaan, die in de komende periode ingevuld gaat worden. In de tussentijd vormen Jan Bogerd en Anton Franken samen het College van Bestuur. Dit heeft geleid tot een nieuwe verdeling van de portefeuilles.
Lees verder

Handreiking van Nadja Jungmann aan staatssecretaris Klijnsma aangeboden
Aan staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) is op woensdag 23 september een handreiking aangeboden die is geschreven door Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso van Hogeschool Utrecht. Onder de titel 'De eindjes aan elkaar knopen' geeft de handreiking aan hoe algemene sociale professionals om kunnen gaan met financiële problematiek bij cliënten.
Lees verder

Bachelor Built Environment: leren over grenzen heen
De nieuwe bacheloropleiding Built Environment ging van start op een ongebruikelijke locatie: Bioscoop Rembrandt. Alle eerstejaarsstudenten maakten er tijdens een inspirerende opening kennis met elkaar, de docenten en met leerteambegeleiders. Die laatsten spelen een belangrijke rol in de opleiding: "Het leerteam is de thuisbasis van de student." Andrea Hagen en Ilse Schröder vertellen over de eerste weken.
Lees verder

Hogeschool Utrecht zoekt nieuw lid College van Bestuur
Per 1 september 2015 is de heer Bogerd benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur(CvB). In de vergadering van 30 oktober 2014 heeft de Raad van Toezicht (RvT) besloten tot voortzetting van het huidige 3-hoofdige bestuursmodel, daarmee is er per 1 september 2015 een vacature voor een lid CvB ontstaan.
Lees verder