Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 22 juni 2017

HU: Inschrijving Lerarenbeurs van 1 april tot en met 30 juni 2017

Inschrijving Lerarenbeurs van 1 april tot en met 30 juni 2017
Als leraar bent u nooit uitgeleerd. U werkt immers in een dynamische omgeving die zich voortdurend ontwikkelt. Wilt u zich verder specialiseren of heeft u de ambitie om een eerstegraads bevoegdheid te halen? De Lerarenbeurs maakt het voor u - als bevoegd leraar in het (speciaal) po, vo, mbo of hbo – mogelijk om met een flinke vergoeding een erkende hbo-bachelor- of masteropleiding te volgen. Naast subsidie voor collegegeld, studie- en reiskosten, voorziet de beurs ook in de bekostiging van studieverlof. De inschrijving voor de Lerarenbeurs loopt van 1 april tot en met 30 juni 2017.
Lees verder

Minister geeft fiat voor pilot flexstuderen
De HU krijgt toestemming van het ministerie van OCW om komend studiejaar te starten met een experiment met flexibel studeren. Studenten bepalen in dit experiment zelf hoeveel vakken ze volgen en betalen alleen hierover collegegeld.
Lees verder

HU start masteropleiding People Analytics
Vanaf september 2019 kun je bij Hogeschool Utrecht (HU) een master volgen in 'people analytics'. People analytics gebruikt technologie, gedragswetenschap en data bij human resource management. Volgens HU-docent en onderzoeker Sjoerd van den Heuvel is er in het werkveld een groeiende behoefte aan HRM-professionals die people analytics op een juiste manier weten toe te passen in organisaties.
Lees verder

Anita Faber-Wildeboer wint Arendje Jansen Prijs
Anita Faber-Wildeboer heeft de Arendje Jansen Prijs 2017 gewonnen. De prijs wordt door Hogeschool Utrecht uitgereikt aan de verpleegkundige die het best laat zien wat het betekent om te blijven leren.
Lees verder