Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 19 juni 2017

HAN: Kenniscentrum Publieke Zaak presenteert evaluatierapport REgioAN

Kenniscentrum Publieke Zaak presenteert evaluatierapport REgioAN
Op verzoek van de evaluatiecommissie van het Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem en Nijmegen (REgioAN) heeft HAN Kenniscentrum Publieke Zaak in de afgelopen periode een evaluatie uitgevoerd. De hoofdvraag van de evaluatie was: 'Voldoet de bestuurlijke samenwerking in het in 2015 gevormde REGioAN aan de wensen en verwachtingen van de betrokken partnergemeenten en meest vooraanstaande stakeholders?'
Lees verder

Kennis over werkplekleren nog te beperkt blijkt uit onderzoek
We weten nog te weinig over de organisatie van werkplekleren in vmbo, mbo en hbo stelt het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren na een systematische analyse van zo'n 4.000 onderzoekartikelen uit de periode 2005-2015.
Lees verder

Jeroen Rijke als lector 'waterbeheer' geïnstalleerd voor hogescholen HAN en VHL
Wat duidelijk is geworden voorafgaand aan- en tijdens de installatie van professor dr. Jeroen Rijke is dat Sustainable River Management (waterbeheer) alle aspecten van de ambities van de hogescholen HAN en Van Hall Larenstein (VHL) in zich draagt. Deze leerstoel vraagt om interdisciplinair onderzoekend onderwijs en om internationale samenwerking en kennisdeling met collega-instellingen, het bedrijfsleven en de overheid.
Lees verder

Jan Spruijt ontwikkelt programma Lectoraat Smart Business
Jan Spruijt start per augustus 2017 als programmaontwikkelaar van het Lectoraat Smart Business bij het Kenniscentrum Business Development & Co-creation. Hij gaat een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een onderzoeksagenda en onderwijs op raakvlak van slimme technologie, innovatie en ondernemerschap.
Lees verder