Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 6 juni 2017

FvOv: Enquête examencorrectie

Enquête examencorrectie
Ook dit jaar houden is er weer een enquête. We kunnen op deze wijze dus een goed beeld krijgen van de tijd die gemoeid gaat met het nakijken van de examens en de zorgvuldigheid waarmee dit gebeurt. Er is een … Lees verder
Lees verder

PO-FRONT: Teken de petitie! Voer actie! Kom naar Den Haag!
Het is vijf voor twaalf! In ons manifest 'Primair onderwijs verdient meer' roepen we de politiek op om in een regeerakkoord extra geld vrij te maken voor een eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk. Goed onderwijs is van groot … Lees verder
Lees verder