Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 1 juni 2017

Dr. Susan van Hooren leidt hbo-samenwerkingsverband Coöperatie KenVaK

Klik hier als deze e-mail niet correct wordt weergegeven.

Nieuwsbrief 21 | 1 juni 2017

In deze nieuwsbrief
Dr. Susan van Hooren leidt hbo-samenwerkingsverband Coöperatie KenVaK | Vooruitkijken draagt bij aan je prettig voelen | Peter Sampers benoemd tot hoogleraar Financial Accounting | Denkende romans: Literatuur en de filosofie van mens en cultuur | Bestaat de docent nog over 10 jaar? | Seminar Neem de regie over je eigen carrière! terugkijken | Facebook-Live over geluk met prof Nele Jacobs en prof Gerard Mertens |

Dr. Susan van Hooren leidt hbo-samenwerkingsverband Coöperatie KenVaK
Zes hogescholen gaan hun onderzoek naar vaktherapieën tegen psychische klachten bundelen. Hiertoe hebben ze de Coöperatie KenVaK (Kennisontwikkeling vaktherapieën). De circa 25 aangesloten onderzoekers gaan onder meer een gezamenlijk onderzoeksprogramma uitvoeren. De coöperatie staat onder leiding van dr. Susan van Hooren, lector Vaktherapieën bij Zuyd Hogeschool en onderzoeker bij de Open Universiteit. Lees meer...

Vooruitkijken draagt bij aan je prettig voelen
Mensen die vooruitkijken en plannen maken, voelen zich prettig, zitten lekker in hun vel. In psychologisch vakjargon: toekomstgericht perspectief gaat gepaard met psychisch welbevinden. Dat schrijven levenslooppsychologen van de Open Universiteit in het meinummer van het Tijdschrift Positieve Psychologie. Lees meer...

Peter Sampers benoemd tot hoogleraar Financial Accounting
Het College van Bestuur van de Open Universiteit heeft Peter Sampers benoemd tot hoogleraar Financial Accounting. De leerstoel is gevestigd bij de vakgroep Accounting en Financiering en geldt voor anderhalve dag per week (0,3 fte). Daarnaast is Sampers hoogleraar Financial Accounting aan de Universiteit Maastricht en voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving.Lees meer...

Denkende romans: Literatuur en de filosofie van mens en cultuur
Jeroen Vanheste, docent cultuurfilosofie aan de Open Universiteit, is de auteur van het onlangs verschenen boek 'Denkende romans. Literatuur en de filosofie van de mens en cultuur' gepubliceerd bij uitgeverij DAMON. De inhoud van het boek hangt nauw samen met het onderzoek dat Vanheste verricht naar de interacties tussen filosofie en literatuur.. Lees meer...

Bestaat de docent nog over 10 jaar?
Die vraag stelt prof. dr. Rob Martens tijdens de conferentie Anders doen denken in het onderwijs. Onderwijs is als het bankkantoor van vijftien jaar geleden. Insiders wisten dat de dagen van de kantoren en de baliemedewerkers geteld waren door de opkomst van ICT. Nu vinden we internetbankieren normaal. Onderwijs staat hetzelfde te wachten. Of toch niet? Tijdens de conferentie die plaatsvindt op 21 juni 2017 in Wageningen verkent Martens de (motivationele) relatie tussen ICT-gebruik door jongeren enerzijds en spel anderzijds.

Seminar Neem de regie over je eigen carrière! terugkijken
Op dinsdag 23 mei 2017 organiseerde de Open Universiteit samen met RTL Z een online seminar over een universitaire studie naast je werk. Het thema was: Neem de regie over je eigen carrière. De uitzending kan live teruggekeken worden. Lees meer...

Facebook-Live over geluk met prof Nele Jacobs en prof Gerard Mertens
Op dinsdag 6 juni 2017 tussen 14.00 en 15.00 uur kunt u meedoen aan een Facebook Live sessie gewijd aan geluk. U kunt vragen stellen aan prof. dr. Nele Jacobs en prof. dr. Gerard Mertens. Nele Jacobs is hoogleraar levenslooppsychologie. Ze geeft al een voorproefje op haar oratie van 23 juni getiteld: sturen op geluk en positieve emoties. Gerard Mertens, decaan van de faculteit Management, Science & Technology stelt de vraag ‘maakt geld gelukkig?’ Stel je vragen aan de hoogleraren.
De sessie vindt plaats op onze Facebook-pagina… 


U bent op deze wekelijkse uitgave van de Open Universiteit geabonneerd met het e-mailadres onderwijsinnederland@gmail.com. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen of een adreswijziging doorgeven? Wijzigingen doorgeven.

Redactie: afdeling Markt en studentcommunicatie
Website:   www.ou.nl

Volg ons op