Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 6 juni 2017

CHE: Rondetafelgesprek met Paul van Meenen over diversiteit

Rondetafelgesprek met Paul van Meenen over diversiteit
Een uitspraak door Paul van Meenen (Tweede Kamerlid voor D'66) in een onderwijsdebat in de Tweede Kamer in februari jl. deed veel stof opwaaien. De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) zou volgens hem aanstaande leerkrachten slecht voorbereiden op het omgaan met seksuele diversiteit in het basisonderwijs. Harmen van Wijnen, de voorzitter van het CvB van de CHE, en de studenten Leraar Basisonderwijs konden zich niet vinden in deze opmerking en nodigden Van Meenen en het geïnteresseerde Tweede Kamerlid Roelof Bisschop (SGP) uit hierover door te praten. Op 2 juni vond dit gesprek plaats op de CHE.
Lees verder

Filosoof Wolterstorff spreekt op de CHE
Op donderdag 8 juni spreekt de Amerikaanse filosoof Nicholas Wolterstorff op de CHE, tijdens een van de studiemiddagen met het thema 'Shalom'. De studiemiddagen zijn georganiseerd door de Stichting voor Christelijke Filosofie en AKZ+ Weetwatjegelooft.nl. Wolterstorff is een bekende en toonaangevende christenfilosoof en spreekt op de CHE over het christelijk onderwijs 'als een sociale praktijk waarvan de maatstaven en einddoelen erop gericht moeten zijn jonge mensen toe te rusten om dienstbaar te zijn aan de zaak van Gods shalom in de wereld'.
Lees verder