Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 21 juni 2017

AWTI: Column: Meer investeren in wetenschappelijk onderzoek is dringende noodzaak

Column: Meer investeren in wetenschappelijk onderzoek is dringende noodzaak
Als oud-informateur juni-juli 2010, weet ik maar al te goed hoe het gaat met de honderden brieven, nota's en memo's die informateur Edith Schippers toegestuurd krijgt. Iedereen krijgt een keurige ontvangstbevestiging, het overgrote deel komt terecht op de waslijst ingezonden stukken en gaat daarna meteen de formatiearchieven in. Ik weet ook dat recent vele belanghebbenden zoals de zogeheten Kenniscoalitie luid en duidelijk hebben laten weten dat voor wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling meer geld nodig is. Lees hier de column.
Lees verder

Advies: WTI-Diplomatie - Offensief voor internationalisering van wetenschap, technologie en innovatie
Nederland loopt achter op buurlanden bij de inzet van diplomatie voor internationalisering van wetenschap, technologie en innovatie (WTI-diplomatie). Dat is slecht voor de concurrentiepositie van Nederland. We dreigen hierdoor de internationale strijd om talent te verliezen, terwijl R&D steeds meer naar het buitenland zal verschuiven. De AWTI pleit dan ook voor een heldere strategie en meer middelen voor WTI-diplomatie in zijn advies 'WTI-diplomatie. Offensief voor de internationalisering van wetenschap, technologie en innovatie', dat vandaag is aangeboden aan de ministers van EZ, OCW en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
Lees verder

Verslag - Energietransitie versnellen door innovatie
De AWTI was op 13 juni gastheer van een seminar over de energietransitie in Nederland en zijn buurlanden. AWTI-raadslid Tim van der Hagen pleitte voor méér aandacht voor innovatie in het energiebeleid. Klik hier voor het verslag en de presentaties van het seminar.
Lees verder