Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 8 juni 2017

AVS: Prikactie POfront 27 juni

Prikactie POfront 27 juni
Op 6 juni is aangekondigd dat er 27 juni een prikactie komt op de scholen, het POfront van de samenwerkende partijen waaronder POinActie en de AVS, hebben dit bekendgemaakt in het tv-programma Eva...
Lees verder

Toename buitenschoolse opvang laatste 10 jaar
De buitenschoolse opvang (BSO) ving 441 duizend kinderen op in 2016, de dagopvang 437 duizend kinderen. In 10 jaar tijd steeg het aantal kinderen in de bso van 253.000 naar 441.000 kinderen. Dat...
Lees verder

Onderwijs in cijfers: leerlingenaantal daalt
Het ministerie van OCW actualiseerde onlangs de kengetallen op de websites OCW in cijfers en het onderliggende Onderwijs in cijfers. Hieruit blijkt onder andere dat het aantal leerlingen in po en vo...
Lees verder