Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 9 juni 2017

AVS: Geen dyslexiehulpmiddel voor bijna 25.000 basisschoolleerlingen

Geen dyslexiehulpmiddel voor bijna 25.000 basisschoolleerlingen
Bijna de helft van de 55.000 leerlingen met dyslexie in het basisonderwijs werkt niet met een hulpmiddel, omdat hun school dit niet ter beschikking stelt. Zo blijkt uit een peiling die Balans onlangs...
Lees verder

Vanaf 2017 tegenvaller van 200 miljoen euro per jaar op OCW-begroting
Het begrotingsoverschot loopt naar verwachting op van 0,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2017 naar 1,3 procent van het bbp in 2021. Desondanks is er vanaf 2017 een tegenvaller van...
Lees verder

'Middelen banenafspraak structureel beschikbaar'
De ministeries van OCW en SZW hebben in een brief aan schoolbesturen aangegeven dat alle instrumenten en financiĆ«le tegemoetkomingen waar scholen een beroep op kunnen doen als zij in het kader van de...
Lees verder