Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 21 juni 2017

AVS: CAO PO 2016-2017 gewijzigd

CAO PO 2016-2017 gewijzigd
De CAO PO 2016-2017 is op een enkel punt gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op is de benoemingsvolgorde van Bijlage IE in overeenstemming gebracht met het onderhandelaarsakkoord  van...
Lees verder

Manifestatie Malieveld 27 juni
Dinsdagmiddag 27 juni overhandigt het POfront, waaronder de AVS, de petitie aan de politiek op het Malieveld in Den Haag. Het POfront roept alle scholen voor basis- en speciaal onderwijs op om...
Lees verder

Hoe om te gaan met de opvangplicht tijdens de prikactie
Op dit moment zijn juristen het niet eens over of schoolbesturen tijdens de prikactie op 27 juni nu wel of geen opvangplicht voor leerlingen hebben als ouders daar echt niet zelf voor kunnen zorgen....
Lees verder