Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 1 juni 2017

AVS: Arbeidsomstandighedenwet wijzigt op 1 juli 2017

Arbeidsomstandighedenwet wijzigt op 1 juli 2017
Op 1 juli 2017 treden de wijzigingen van de Arbeidsomstandighedenwet in werking. De wijzigingen hebben met name betrekking op de versterking van de positie van de preventiemedewerker en de...
Lees verder

Nieuwe handreiking: contact (G)MR en Raad van Toezicht
Het project Versterking medezeggenschap heeft een nieuwe handreiking gepubliceerd op www.infowms.nl over het contact tussen de (G)MR en de Raad van Toezicht.
Lees verder

Huidige bekostiging onderwijsachterstandenbeleid gehandhaafd in 2018
De bekostiging van het onderwijsachterstandenbeleid blijft gebaseerd op de huidige gewichtenregeling en de impulsregeling. De nieuwe CBS-indicator voor het onderwijsachterstandenbeleid wordt nog niet...
Lees verder