Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 15 mei 2017

Windesheim: Terugblik Kennisatelier Waardenvolle Leefomgeving

Terugblik Kennisatelier Waardenvolle Leefomgeving
Op 1 mei is de 'Waardenbenadering Leefomgeving' gepresenteerd.
Lees verder

Lectoraat Area Development brengt opvattingen over natuur en landschap in beeld
Een parkeerprobleem door panda's in Rhenen is de perfecte illustratie van de betekenis van natuur voor mensen. Aaibaarheid en herkenbaarheid zijn doorslaggevend.
Lees verder

Polyester bootromp transformeert in oeverbeschoeiing
Alles moet duurzaam, alles moet cyclisch, dus ook de watersport. Maar wat moeten we met die miljoenen kilo's afgedankte polyester-pleziervaartuigjes?
Lees verder

Pabo-accreditatie voor afgifte Diploma Openbaar Onderwijs
Vier jaar geleden, op 13 maart 2013, verkreeg de Pabo van de vereniging voor openbare en algemeen toegankelijke scholen (VOS/ABB) een aspirantstatus.
Lees verder