Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 10 mei 2017

Verus: Compensatie transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige ziekte onzeker

Compensatie transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige ziekte onzeker
Het wetsvoorstel dat de compensatie van de transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte regelt, wordt behandeld door de nieuwe regering. Werkgevers kunnen dus niet, zoals eerder aangegeven,...
Lees verder