Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 16 mei 2017

Universiteit van Amsterdam: Studentenproject Anna's Tuin & Ruigte opent voor publiek

Studentenproject Anna's Tuin & Ruigte opent voor publiek
Het studentenproject Anna's Tuin & Ruigte van de Universiteit van Amsterdam (UvA) opent op zaterdag 20 mei officieel voor het publiek. Anna's Tuin & Ruigte is een gebied van ongeveer 1,5 hectare Op Amsterdam Science Park, vlak naast de bètafaculteit van de UvA. In de 'Tuin' gaat voedsel verbouwd worden en in de 'Ruigte' kan de natuur z'n gang gaan. Anna's Tuin & Ruigte brengt wetenschappers, studenten en buurtbewoners bijeen, en het zou wel eens het best onderzochte stukje Amsterdam kunnen worden.
Lees verder

HR-Agenda: Notities voorlopig vastgesteld en aan medezeggenschap voorgelegd
Het College van Bestuur heeft vorige week de laatste twee beleidsnotities die deel uitmaken van de HR-Agenda 2015-2020 vastgesteld. Er is aan de Centrale Ondernemingsraad gevraagd om in te stemmen met deze notities over het loopbaanbeleid van wetenschappelijk en ondersteunend personeel en over de balans tussen tijdelijk en vast personeel.
Lees verder

UvA en Pantar samen succesvol in toepassen Participatiewet
Ruim 60 kansarme jongeren en arbeidsgehandicapten maakten het afgelopen jaar een stap in hun ontwikkeling via het gezamenlijke werkleerbedrijf van Pantar en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Pantar begeleidt hen in hun arbeidsontwikkeling, met als uiteindelijke doel een baan zo dicht mogelijk bij de reguliere arbeidsmarkt. De UvA biedt hen een goede plek om werkervaring op te doen, te groeien en zich al werkenderwijs te ontwikkelen.
Lees verder