Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 30 mei 2017

Universiteit van Amsterdam: Studenten onderzoeken draagvlak van opvang asielzoekers

Studenten onderzoeken draagvlak van opvang asielzoekers
Van 6 juni tot en met 9 juni gaan 80 studenten en 4 docenten van de opleiding Sociale Geografie van de Universiteit van Amsterdam een onderzoek uitvoeren in Sneek en Witmarsum naar de betekenis van het asielzoekerscentrum in de gemeentes. Het betreft een leerproject dat de opleiding Sociale Geografie jaarlijks organiseert om studenten bekend te maken met het uitvoeren van onderzoek.
Lees verder

De beroepsethiek van corporate advocaten
Wat juridisch mogelijk is, kan moreel verwerpelijk zijn. Dat roept de vraag op hoe het is gesteld met de beroepsethiek van corporate advocaten en bedrijfsjuristen in Nederland. Op donderdag 15 en vrijdag 16 juni treffen beroepspraktijk en wetenschap elkaar op een symposium over de beroepsethische aspecten van de corporate advocatuur. Het symposium 'Legal Ethics and Corporate Lawyers: Friends of Foes?' wordt georganiseerd door de UvA en de VU, in samenwerking met advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westboek en de Nederlandse Orde van Advocaten.
Lees verder

Vidi-toekenning voor acht onderzoekers UvA en AMC
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan acht onderzoekers van de UvA en AMC een Vidi-subsidie van 800.000 euro toegekend. Hiermee kunnen zij een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en zelf een onderzoeksgroep opzetten.
Lees verder