Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 18 mei 2017

Universiteit van Amsterdam: Depressie lijkt geen rechtstreekse doodsoorzaak

Depressie lijkt geen rechtstreekse doodsoorzaak
De aanname dat depressie eerder leidt tot overlijden lijkt niet te kloppen. In de afgelopen dertig jaar verschenen talloze studies die wezen op een hoog mortaliteitsrisico onder mensen die aan een depressie lijden. In een nieuw, omvangrijk onderzoek is geen bewijs gevonden dat depressie rechtstreeks verband houdt met mortaliteit. Het onderzoek, uitgevoerd door een onderzoeksteam van Johns Hopkins University, Federation University Australia en de Universiteit van Amsterdam (UvA) en gepubliceerd in het nieuwste nummer van World Psychiatry, is gebaseerd op de grootste analyse die ooit over dit onderwerp is uitgevoerd.
Lees verder

NSE 2017: Tevredenheid UvA-studenten stijgt opnieuw
UvA-studenten zijn dit jaar tevredener over hun studie. Zowel bachelor- als masterstudenten lieten de afgelopen maanden hun mening over de UvA horen tijdens de Nationale Studenten EnquĂȘte (NSE). De resultaten ervan zijn op donderdag 18 mei gepubliceerd op de website studiekeuze123.nl. Op negen van de veertien thema's neemt de tevredenheid van de studenten toe. Er zijn dit jaar drie nieuwe thema's bijgekomen.
Lees verder

IViR neemt deel aan Quantum Software Consortium
Het ministerie van OCW heeft € 18,8 miljoen toegekend aan een consortium van QuSoft, CWI, Universiteit Leiden, QuTech, TU Delft, UvA en VU voor grootschalig onderzoek naar quantumsoftware.
Lees verder