Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 11 mei 2017

Symposium: sturen op geluk en positieve emoties

Klik hier als deze e-mail niet correct wordt weergegeven.

Nieuwsbrief 18 | 11 mei 2017

In deze nieuwsbrief
Symposium: sturen op geluk en positieve emoties | Zeventien vragen over 21e-eeuwse vaardigheden | SafePAT wil risico's bij grensoverschrijdende zorg verkleinen | Met de prof op café: Zorgen voor geluk |

Symposium: sturen op geluk en positieve emoties
De mens is voortdurend in beweging, leert met vallen en opstaan, ontwikkelt zich in interactie met de omgeving, en dit zijn leven lang. De levenslooppsycholoog wil de individuele ontwikkeling beter begrijpen en stimuleren. Geïnspireerd door de positieve psychologie ligt daarbij de nadruk op het bevorderen van welzijn, groei en zelfrealisatie. Op 23 juni organiseert de vakgroep Levenslooppsychologie het symposium Living Life to the Fullest. Het symposium zoomt in op geluk en positieve emoties als belangrijke elementen van de mentale gezondheid. Lees meer...

Zeventien vragen over 21e-eeuwse vaardigheden
Er is brede overeenstemming over dat scholen een belangrijke rol hebben in het aanleren van ‘21e-eeuwse vaardigheden’ die horen bij een snel veranderende informatie- en kennismaatschappij. Deze vaardigheden zijn niet per se nieuw, maar leggen wel een andere nadruk op en vragen andere competenties van scholen en de professionals die daar werken. Om daar wat meer helderheid in te brengen, hebben Marjan Vermeulen en Emmy Vrieling zeventien veel gestelde vragen uit de onderwijspraktijk over dit onderwerp beantwoord. Lees meer...

SafePAT wil risico's bij grensoverschrijdende zorg verkleinen
In een grensregio zoals de Euregio Maas-Rijn hebben patiënten en de zorgsector te maken met gefragmenteerde en niet aan elkaar gerelateerde gezondheidszorgsystemen. Dit vergroot risico's op het gebied van patiëntveiligheid, vooral als het gaat om grensoverschrijdende patiëntoverdracht. Het in februari 2017 gestarte Europese project SafePAT wil dit probleem aanpakken. Het Welten-instituut van de Open Universiteit is een van de partners van dit project. Lees meer...

Met de prof op café: Zorgen voor geluk
Dr. Sanne Peeters en promovenda Anne Kennes, verbonden aan de vakgroep levenslooppsychologie van de Open Universiteit, verzorgen  een presentatie tijdens het wetenschapscafé ‘Prof op café’ op maandagavond 15 mei in café Den Engel op de Grote Markt in Antwerpen. Thema van hun presentatie is: ‘Bevorderen van welbevinden bij adolescenten’. Lees meer...


U bent op deze wekelijkse uitgave van de Open Universiteit geabonneerd met het e-mailadres onderwijsinnederland@gmail.com. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen of een adreswijziging doorgeven? Wijzigingen doorgeven.

Redactie: afdeling Markt en studentcommunicatie
Website:   www.ou.nl

Volg ons op