Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

maandag 1 mei 2017

Science Guide: Wetenschapspraktijk herzien

Wetenschapspraktijk herzien
Onder jonge onderzoekers is er nog veel vertrouwen in de wetenschap maar het wordt volgens hen hoog tijd de oude routines te herzien. Publiceren, peer review en het doel van een promotie; alle stonden op de helling bij een bijeenkomst van het Netherlands Research Integrity Network.
Lees verder

Oxford University Press houdt Open Access tegen
De VSNU en Oxford University Press (OUP) hebben geen nieuwe overeenkomst kunnen bereiken voor de toegang tot wetenschappelijke tijdschriften. Voor de VSNU was het uitgangspunt in de onderhandelingen de transitie naar open access zonder daar dubbel voor te betalen. Vooral de medische wetenschap wordt hierdoor getroffen.
Lees verder

Lectoren krijgen geen promotierecht
Minister Bussemaker vreest niet dat de kwaliteit van het wetenschapsstelsel te lijden heeft onder uitbreiding van het ius promovendi. Ze wil alleen nog niet zo ver gaan dat gepromoveerde lectoren ook promotierecht krijgen.
Lees verder