Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 18 mei 2017

Science Guide: Onderzoek op hogescholen: wie praat mee?

Onderzoek op hogescholen: wie praat mee?
De vraag hoe de maatschappelijke waarde van hogescholen verbeterd en duidelijk gemaakt moet worden leverde bij een bijeenkomst op de Haagse Hogeschool en gebalanceerd duw- en trekspel op. Zijn valorisatie en impact wel de maatstaven en hoe goed betrekken hogescholen de maatschappelijke partners?
Lees verder

'Eigen schuld, dikke bult' voor studerende moeders
"Het combineren van ouderschap en studie kan net zo goed als topsport gezien worden." In het hbo valt 75% van de studerende moeders uit, daarom willen zij meer aandacht voor dit probleem. Studerende moeders willen net als topsporters ook een aangepast flexibel studieprogramma.
Lees verder

De uitdagingen van de participatiesamenleving
In 2013 muntte Koning Willem-Alexander de term participatiesamenleving. Wat heeft dat de afgelopen jaren betekent voor de verzorgingsstaat? Inholland-lector Thomas Kampen ziet hoe de verhoudingen tussen professionals en burgers in de zorg aan het veranderen is.
Lees verder