Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 8 mei 2017

Science Guide: Harde strijd om open access in Duitsland

Harde strijd om open access in Duitsland
De onderhandelingen over open access tussen de Duitse universiteiten en Elsevier verliepen tot nu toe nog redelijk beschaafd, maar nu wordt de sfeer grimmiger. Beide partijen verwijten elkaar geen water bij de wijn te willen doen. Ondertussen is universiteiten nu voor de tweede keer de toegang tot Elseviers artikelen ontzegd.
Lees verder

Groningen en Tianjin samen in healthy ageing
Groningen heeft al 32 jaar een stedenband met Tianjin, een stad met 11 miljoen inwoners aan de oostkust van China. Maar wat gebeurt daar precies mee?. De Hanzehogeschool geeft daar nu met partners in het Chinese hoger onderwijs handen en voeten aan.
Lees verder

Zicht op geboorteplaats walvishaai
Alhoewel het de grootste vissoort ter wereld is, is onze kennis over de walvishaai maar zeer klein. Op de vraag waar de zwangere vrouwtjes zich in vredesnaam ophouden is nu eindelijk antwoord. Ze houden zich voornamelijk op in diepe open wateren.
Lees verder