Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 29 mei 2017

Science Guide: De instellingstoets als spiegel

De instellingstoets als spiegel
Deze maand spraken Jet de Ranitz en Kees Boele in hun briefwisseling over voor- en nadelen van de instellingstoets. Bert Verveld (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten) praat mee en stelt dat de ITK een moment van reflectie moet zijn.
Lees verder

De fixus als olievlek
De toenemende studentenaantallen en de dalende rijksbijdrage per student dwingen steeds meer opleidingen tot het instellen van een fixus. In een recent gepubliceerde analyse van OCW wordt erkend dat bekostiging en fixus met elkaar samenhangen, maar hoe doeltreffend zijn de voorgestelde oplossingen?
Lees verder

TU's in de knel bij bekostiging
De afgelopen jaren hebben overheid, onderwijs en bedrijfsleven ingezet op het terugdringen van de tekorten in de technieksector. De aanpak lijkt in hbo en wo te werken, waar het aantal bètastudenten toeneemt. Het succes kent een keerzijde: op TU's wordt steeds vaker een numerus fixus ingesteld.
Lees verder