Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 5 mei 2017

Praktijkonderwijs: Verkenning toekomstbestendig praktijkonderwijs

Verkenning toekomstbestendig praktijkonderwijs

In het kader van de verdere inpassing van het praktijkonderwijs in passend onderwijs zijn er in oktober 2016 drie regionale bijeenkomsten georganiseerd. Vanuit PrO-scholen werd benadrukt dat PrO een reguliere schoolsoort is en dat er zorgen zijn dat de identiteit van deze schoolsoort verloren zal gaan als de uniforme criteria losgelaten worden. Belangrijke aandachtspunten die naar voren kwamen waren dan ook de positie van het PrO als schoolsoort in het stelsel van VO en de positie binnen de samenwerkingsverbanden. Daarnaast zien we dat het onderwijsveld en de maatschappij rondom het PrO veranderen. Dit heeft geleid tot vervolggesprekken tussen OCW, de VO-raad en de Sectorraad PrO over hoe het praktijkonderwijs een stevig, herkenbaar en toekomstbestendig onderdeel is en blijft van het onderwijsstelsel.
Middels enkele gesprekstafels zal verder gesproken worden over een aantal onderwerpen van de verkenning.
Meer informatie (pdf)

Lees verder