Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 4 mei 2017

PO Raad: Vijf vragen en antwoorden over thuiszitters

Vijf vragen en antwoorden over thuiszitters
Van 8 tot en met 12 mei vindt de Landelijke Actieweek Thuiszitters plaats. In het hele land worden dan activiteiten georganiseerd voor iedereen die hiermee te maken heeft, van thuiszitters tot schoolbestuurders en gemeenten. Voorafgaand aan deze week vijf vragen en antwoorden over dit thema, dat...
Lees verder

Leerlingen ontvangen resultaten op eindtoets
Volgende week horen 180.000 leerlingen uit groep acht hoe zij hun eindtoets hebben gemaakt. Heeft een leerling op die toets hoger gescoord dan verwacht, dan zal de school haar schooladvies opnieuw kritisch tegen het licht houden.
Lees verder

Nomineer jouw Leraar van het Jaar 2017
Tot en met dinsdag 9 mei a.s. kunnen leraren, schoolleiders, schoolbestuurders, onderwijs (ondersteunend) personeel, maar ook leerlingen en ouders hun favoriete leraar aanmelden voor de Verkiezing Leraar van het Jaar 2017.
Lees verder