Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 16 mei 2017

PO Raad: Scholen, wees alert op cyberaanvallen

Scholen, wees alert op cyberaanvallen
Sinds afgelopen vrijdag zijn er tienduizenden computers in tientallen landen getroffen door ransomware. Ook in Nederland zijn er meldingen gemaakt van dit virus. Via het ransomware virus maken criminelen gebruik van een lek in het besturingssysteem van Windows. De PO-Raad adviseert scholen en hun...
Lees verder

Nieuw: samen een master volgen met Teambeurs po
Werken aan je persoonlijke ontwikkeling als leerkracht en tegelijkertijd bezig zijn met team- en schoolontwikkeling. Dat is de kern van de nieuwe subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs. Met deze beurs volgen twee of meer leerkrachten (van een school of schoolbestuur) een masteropleiding...
Lees verder

Gerechtshoven geven uitsluitsel over het overgangsrecht ketenregeling
Twee Gerechtshoven stelden onlangs dat het overgangsrecht van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in het primair onderwijs tot 1 juli 2016 van kracht was en dat de nieuwe ketenregeling pas vanaf dat moment in werking trad. Daarmee lijkt de geldigheid van het overgangsrecht ketenregeling in het primair...
Lees verder